Để thuyết phục khách hàng chuyển hướng sang công ty mình
Để thuyết phục khách hàng chuyển hướng sang công ty mình
Câu trả lời thông minh Cách 1: Việc này cũng rất bình thường thôi mà. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu đó là nếu ông đã có đơn vị cung cấp rồi, vậy tại sao vấn để này vẫn tồn tại? Cách 2: Vậy ư, thế thì tốt quá rồi, tôi có thể được biết đối tác của ông là công ty nào không? Vì sản...